Suomen Newfoundlandinkoira Ry

Hallitus tiedottaa

Seuraava hallituksen kokous ti 06.10.2020
Jäsenien palaute, kehitysehdotukset ja muut kokouksessa käsiteltävät asiat lähetettävä yhdistyksen sähköpostiin viimeistään edellispäivän iltaan mennessä:
nf.yhdistys@gmail.com

2020

Syyskuu 2020