Suomen Newfoundlandinkoira Ry

Muut

Suomen Newfoundlandinkoirayhdistys ry:n vesitestin hyväksytysti suorittaneet newfoundlandinkoirat

22.8.2015 Suolahti
testin vastaanottaja: Piia Leppänen

12.6.2016 Keuruu
testin vastaanottaja: Johanna Andersson ja Piia Leppänen

 

Vesitesti: Taustatietoja

SNY:n vesitestin kehittely alkoi Suomen Newfoundlandinkoirayhdistykseen kuuluvien vesipelastusta aktiivisesti harrastavien yksityishenkilöiden toimesta marraskuussa 2012.

Vesitestauksen tavoitteena on kerätä tietoa suomalaisten newfoundlandinkoirien ja suomen newfoundlandinkoirakannan tämän hetkisestä vedessä työskentelyyn liittyvien ominaisuuksien tilasta. Testauksen tarkoituksena on kartoittaa näitä ominaisuuksia myös niistä newfoundlandinkoirista, jotka eivät syystä tai toisesta osallistu rodunomaiseen käyttökokeeseen eli vesipelastuskokeeseen. Tilastot osoittavat että suomalaisilla newfoundlandinkoirien omistajilla on hyvin korkea kynnys osallistua vesipelastuskokeisiin ja siksi vain hyvin pienestä osasta newfoundlandinkoiria saadaan tietoa näiden rodunomaisista käyttöominaisuuksista.

Suomalaisen vesitestin kohderyhmä

Vesitestin pitkän tähtäimen kohderyhmä on newfoundlandinkoirat, joilla ei ole vielä tulosta vesipelastuskokeesta sekä newfoundlandinkoirat, joiden omistajilla ei ole aikeita viedä koiraansa vesipelastuskokeeseen.

Toivottavaa olisi, että tämän matalan osallistumiskynnyksen vesitestin avulla kohderyhmän koirien omistajat rohkaistuisivat viemään koiransa viralliseen vesipelastuskokeeseen (jo vesipelastusta harjoittelevat koirat) tai/ja hakeutumaan vesipelastusharrastuksen pariin sekä mahdollisiin koekäynteihin.

Lukuisat newfoundlandinkoirat käyvät myös omistajineen uimassa ja harrastavat ns. “mökkivepeä”, eikoesääntöjen mukaan toteutettavaa vesipelastusharrastusta.

Vesitestin suoritukset on rakennettu niin, että koira voi suorittaa ne hyväksytysti jopa ilman harjoittelua, ja halutessaan vesitestin liikkeitä voi kokeilla itsenäisesti koiran kanssa esimerkiksi noutolelun, uimapatjan ja köydenpätkän avulla.

Tavoitteet

  • Luoda matalan kynnyksen tapahtuma, jossa voidaan osoittaa koiran uimataito ja ns. pelastusvietti.
  • Matalan kynnyksen tapahtuman avulla saada innostettua newfoundlandinkoiraharrastajia vesipelastusharrastuksen pariin.
  • Matalan kynnyksen tapahtuman avulla saada innostettua newfoundlandinkoiraharrastajia osallistumaan vesipelastuskokeisiin
  • Antaa vesityöskentelystä kiinnostuneille newfoundlandinkoiraharrastajille ja –kasvattajille lisäväline kartoittamaan käyttöominaisuuksien ilmenemistä eri newfoundlandinkoirasuvuissa ja -yksilöissä.
  • Kerätä tietoa newfoundlandinkoirien käyttöominaisuuksista (vrt. Ruotsin, Norjan ja Tanskan SORprov, sim- och räddning-prov). Vesitestauksen tarkoituksena ei ole kilpailla rodunomaisen kokeen (vesipelastuskokeen) kanssa, vaan sen toivotaan tuovan lisätietoa erityisesti niistä newfoundlandinkoirista jotka eivät osallistu vesipelastuskokeeseen. Vesitestausta ei pyritä saamaan ”viralliseksi” koemuodoksi Kennelliiton silmissä, tämä johtaa luonnollisesti myös siihen että vesitestausta ei ole myöskään tarkoitus saada pakolliseksi jalostuskäyttöä tai muotovalionarvoa varten.

 

 

Yhteistyökumppani:

Toteutus marikoo.fi
icon-angle icon-bars icon-times