Suomen Newfoundlandinkoira Ry

Ehdotus Suomen Newfoundlandinkoirayhdistys ry:n uusiksi säännöiksi

Tarve sääntömuutokselle on noussut esiin Kennelliiton edustajien kanssa käydyissä keskusteluissa. Sääntöehdotuksen tarkoituksena on ajanmukaistaa yhdistyksen sääntöjä vastaamaan paremmin yhdistyksen vakiintunutta toimintaa, selkeyttää olemassa olevia käytäntöjä ja hyödyntää nykyteknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Sääntöjä laadittaessa on tutustuttu muiden vastaavien yhdistysten sääntöihin, sekä Patentti- ja rekisterihallituksen suosituksiin. Sääntöehdotus on myös parhaillaan Kennelliitossa kommentoitavana.

Merkittävimmät sisällölliset muutosehdotukset koskevat perhejäsenen oikeuksia sekä hallituksen jäsenten erovuoroisuutta. Perhejäsenelle ehdotetaan lisättäväksi äänioikeus, jolloin perhejäsenellä olisi muuten yhtäläiset oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä, mutta perhejäsen ei saisi yhdistyksen julkaisua. Hallituksen jäsenten erovuoroisuutta ehdotetaan porrastettavaksi, jolloin vuosittain vaihtuisi aina puolet hallituksen jäsenistä. Tällä muutokselle pyrittäisiin tehostamaan tiedonkulkua ja lisäämään yhdistyksen toiminnan sujuvuutta.

  • Ehdotus uusiksi säännöiksi

Hallitus toivoo runsaasti kommentteja sääntöehdotukseen. Alle linkitetyn lomakkeen kautta voit kommentoida kohta kohdalta ehdotettavia sääntöjä. Kehitysehdotukset ovat tervetulleita ja sääntöehdotusta voidaan vielä muokata saatu palaute huomioiden. Säännöt ovat vapaasti kommentoitavissa 18.2.2017 saakka. Lopullinen sääntömuutosehdotus, joka tuodaan hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukseen 18.3.2017 julkaistaan yhdistyksen internet-sivulla 3.3.2017 mennessä.

 

Yhteistyökumppani:

Toteutus marikoo.fi
icon-angle icon-bars icon-times